Referensuppdrag utredning
Tomt- och exploateringsutredningar, planprogram

::::
Program för Albatross, en resurssnål stadsdel i Göteborg, i samarbete med Arkitektbyrån
Beställare: Bostadsbolaget och Egnahemsbolaget

::::
Program för nya bostäder i Folkets Park, Uddevalla
Beställare: NCC

::::
Program för nya bostäder i Kårevik, Rönnäng
Beställare: Tjörns kommun

::::
Exploateringsstudier i Ulvösund, Uddevalla
Beställare: Marinvest

::::
Exploateringsstudier i Fjällbacka, Tanum
Beställare: Marinvest

::::
Program för Högsbo förtätningssudie
Beställare: Göteborgs kommun

::::
Strukturplan för Skogome kriminlvårdsenhet, Göteborg
Beställare: Krinalvårdsmyndigheten/Specialfastigheter

::::
Strukturskiss för norra Gällstad
Ulricehans kommun

::::
Planutredning för bostäder i Hovås, Göteborgs kommun.
Beställare: Derome Förvaltning

::::
Exploateringsstudier för nya bostäder i bl.a. Spårhaga, Kungsbacka kommun, Onsala Herrgård, Kungsbacka kommun och Tölö Villastad, Kungsbacka kommun.
Byggherre: Skanska Bostäder

::::
Östra Spång, Örkelljunga kommun Planutredning för handel, verksamheter och service invid E4:an.
Byggherre: Torpet Förvaltning

::::
Bostäder i Svenstorp, Ängelholm.
Beställare: Torpet Förvaltning

::::
Exploateringsstudier för nya bostäder i Lerums kommun.
Beställare: Torpet Förvaltning AB