Referensuppdrag planering
Detaljplaner, områdesplaner, behovsbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

::::
Bostäder mellan norra och södra Biskopsgården, Göteborg.
Beställare: Göteborgs kommun

::::
Bostäder och handel norr om Friggagatan (Kvarteret Bangatan
Beställare: Göteborgs kommun

::::
Södra Brottkärr, bostäder och småbåtshamn
Beställare: Göteborgs kommun

::::
Bostäder öster om Bellevue, Kviberg, Göteborg.
Beställare: Göteborgs kommun

::::
Bussgata i Stampen
Beställare: Göteborgs kommun

::::
Skeppsviken; bad, rekreation och bostäder
Beställare: Uddevallahem och Sverigehuset

::::
Verksamheter i västra Viared
Beställare: Borås kommun

::::
Badhålans verksamhetsområde, Marstrand
Beställare: Kungälvs kommun

::::
Förskola och äldreboende i Tjuvkil
Beställare: Kungälvs kommun

::::
Äldreboende i Ytterby
Beställare: Kungälvs kommun

::::
Bostäder i Ullstorp
Beställare: Kungälvs kommun

::::
Bostäder i Rönnäng
Beställare: Saltholmsgruppen Väst AB

::::
Område för handel, verksamheter och service invid E4:an.
Östra Spång, Örkelljunga kommun

::::
Område för handel och verksamheter i Gällstad
Ulricehamns kommun

::::
Utbyggnad för Lager 157 i Gällstad, Ulricehamn
Beställare: Lager 157

::::
Bostäder i Hällestrand, Strömstad kommun.
Beställare: Sverigehuset

::::
Utbyggnad av Nordby köpcenter, Strömstad kommun.
Beställare: Orveliln Fastighets AB

::::
Bostäder i Överby, Lanesund, Uddevalla kommun.
Beställare: Sverigehuset kommun

::::
Solbräcke verksamhetsområde, Kungälvs kommun; Nytt verksamhetsområde, ca 35 ha.
Beställare: BOKAB

::::
Handel, verksamheter och service invid E4, Örkeklljunga.
Beställare: Torpet Förvaltning

::::
Gamla Grinden, Kungälvs kommun; Komplettering med 50 lägenheter i befintligt bostadsområde.
Byggherre: Sverigehuset AB

::::
Miljökonsekvensbeskrivning av Centrala Eklanda, Mölndals kommun.
Byggherre: Skanska bostäder

::::
Östra Trollåsen, Göteborgs kommun; 110 gruppbyggda bostäder.
Byggherre: Göteborgs kommun