Kvarteret Blåelden
Studentbostäder på Guldheden i Göteborg.

Klicka på bilden för utdrag ur Göteborgs stadsbyggnadsguide, 2005.