Välkommen
Företaget Exark Arkitekter har funnits i Göteborg sedan 1995. Erfarenhet från byggbranschen med projektering och planering har successivt byggts upp under mer än 20 års verksamhet. Vi bedriver konsultverksamhet inom områdena utredning, planering och projektering.

Kvalitets- och miljöledningssystem
Grunden för Exarks kvalitets- och miljöledningssystem är uppbyggd i enlighet med SS EN ISO 9001:2000 och SS EN ISO 14001:2004. Dessa dokument har tolkats till vår verksamhet och våra behov. Vårt kvalitets- och miljöledningssystem följer strukturen i standarden samt står under ständig utveckling för kontinuerlig aktualitet enligt fastlagda rutiner. Samtliga projekt definieras i konkreta faser med regelbundna avstämningar för en säkrad och rationell arbetsstyrning.

CAD
Huvuddelen av kontorets uppdrag utförs rutinmässigt med CAD. Projektering- och planeringsuppdrag visualiseras med datorstöd.


Hans Jönsson
Terrassgatan 5
411 33 Göteborg
031-778 40 20
0706-35 13 11
exark(a)exark.se